Quyền của chủ hộ trong sổ hộ khẩu như thế nào?

Quyền của chủ hộ trong sổ hộ khẩu như thế nào?

Quyền của chủ hộ trong sổ hộ khẩu như thế nào?

Luật cư trú quy định về việc mỗi gia đình sẽ được cấp sổ hộ khẩu, và đây là căn cứ để nhà nước quản lý dân cư cũng như để hộ gia đình thực hiện các giao dịch liên quan. Mỗi sổ hộ khẩu sẽ có một cá nhân đứng ra làm đại diện làm chủ hộ. Vậy, quyền và nghĩa vụ của chủ hộ được quy định như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật đất đai 2013 Nội dung tư vấn: 1.

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự