quyền sở hữu trí tuệ

Lưu ý khi nhượng quyền thương hiệu

Lưu ý khi nhượng quyền thương hiệu

Hình thức nhượng quyền thương mại đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nhượng quyền mới phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Điển hình là những chuỗi nhà hàng, quán trà sữa, cafe,... Mô hình nhượng quyền đã chứng minh được những ưu điểm và đem đến những lợi ích to lớn cho cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền. Do vậy, mô hình này hứa hẹn sẽ phát triển và được áp