Sinh viên làm thêm có được đóng bảo hiểm xã hội?

Sinh viên làm thêm có được đóng bảo hiểm xã hội?

Sinh viên làm thêm Part time không còn hiếm, các bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi khi không phải lên giảng đường để theo đuổi nghiệp học. Vậy làm thêm như vậy thì các bạn có được đóng bảo hiểm xã hội hay không? LSX xin đưa ra căn cứ trả lời như sau Căn cứ: Bộ luật lao động Luật bảo hiểm xã hội Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/07/2014 Nội dung tư

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động