soạn hợp đồng

dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Mua bán hàng hóa là một giao dịch dân sự rất phổ biến trong đời sống. Tuy nhiên, không phải giao dịch dân sự mua bán hàng hóa nào cũng cần phải soạn thảo hợp đồng. Chỉ với những giao dịch có giá trị lớn và đối tượng thường là thực hiện giao dịch thương mại là thương nhân thì hợp đồng mua bán mới được chú trọng vì lúc này quyền và lợi ích của các bên dễ bị xâm phạm và giá trị hợp đồng lớn dễ xảy ra

22 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp
dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ luật sư soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà

Hợp đồng là một loại giấy tờ đã trở nên quen thuộc trong các quan hệ lao động, dân sự, thương mại...Cũng không phải là khó hiểu nếu như nói rằng nó đóng một vai trò rất quan trọng trong suốt quá trình từ lúc phát sinh quan hệ giữa các bên tham gia mà còn là những tranh chấp giải quyết sau này. Đối với quan hệ đất đai, vấn đề về soạn thảo một hợp đồng lại còn đóng vai trò quan trọng vì giao dịch về

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư đất đai