Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Mua bán hàng hóa là một giao dịch dân sự rất phổ biến trong đời sống. Tuy nhiên, không phải giao dịch dân sự mua bán hàng hóa nào cũng cần phải soạn thảo hợp đồng. Chỉ với những giao dịch có giá trị lớn và đối tượng thường là thực hiện giao dịch thương mại là thương nhân thì hợp đồng mua bán mới được chú trọng vì lúc này quyền và lợi ích của các bên dễ bị xâm phạm và giá trị hợp đồng lớn dễ xảy ra tranh chấp. Thấu hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, Luật sư X xin hân hạnh giới thiệu tới quý khách soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự năm 2015
 • Luật thương mại năm 2005

Nội dung tư vấn:

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Hợp đồng trước tiên được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về quyền và nghĩa vụ phát sinh khi tham gia vào quan hệ dân sự, thương mại, lao động,,,Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, được quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau: “Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận giữa các bên theo đó bên bán chuyển hàng hóa cùng quyền sở hữu đối với hàng hóa đó cho bên mua, bên mua hàng có trách nhiệm nhận hàng hóa và có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán hàng, việc giao hàng, thanh toán phải thực hiện theo thời gian, địa điểm, phương thức được thỏa thuận trong hợp đồng”.

Như vậy, đối với hợp đồng mua bán thì sẽ phát sinh việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản và nhận tiền tương ứng với giá trị hàng hóa. 

2. Các điều khoản cần có khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Một hợp đồng thì có thể chứa rất nhiều các điều khoản thể hiện đối tượng, chủ thể, quyền và nghĩa vụ các bên,…Riêng đối với loại hợp đồng mua bán hàng hóa thì cần có các điều khoản cơ bản sau:

a. Điều khoản về chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa

Đây là điều khoản thường ở phần đầu hợp đồng xác định được nhân thân bằng những thông tin cơ bản của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Bởi vậy, điều khoản cần nêu rõ được các nội dung như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật, mã số Doanh nghiệp, số tài khoản ngân hàng sử dụng để giao dịch… theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Đây là một phần tưởng chừng như đơn giản, chỉ cần xác nhận về thông tin. Tuy nhiên, hiệu lực của hợp đồng cũng phụ thuộc rất nhiều vào điều khoản về thẩm quyền ký kết hợp đồng. Bởi vậy, các bên cần chú ý đến điều khoản này. 

b.Điều khoản về đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa

Đối tượng của hợp đồng chính là tài sản mà các bên thỏa thuận mua bán. Tuy nhiên, không phải thích bán gì cũng được. Hàng hóa ở đây phải là loại hàng hóa mà pháp luật không cấm kinh doanh. Các bên quy định cụ thể về số lượng, chất lượng hàng hóa mua bán. Việc quy định này càng chi tiết, hợp đồng sẽ ít gặp tranh chấp hơn. 

Tùy từng tính chất của hàng hóa mà các bên còn có thể thỏa thuận với nhau về điều kiện cách thức bảo quản, đóng gói… hàng hóa do các bên thỏa thuận lúc xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa.

c. Điều khoản về giá trong hợp đồng mua bán hàng hóa:

Giá cả là một điều khoản rất quan trọng trong tất cả các loại hợp đồng mua bán. Nó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên về tài chính. Giá hợp đồng cần được ghi rõ tổng giá trị, giá từng đơn vị. Quy định về đơn vị tiền thanh toán là Việt Nam đồng, trừ một số trường hợp được Nhà nước cho phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, quy định về trường hợp có sự biến động về giá hay sự kiện bất khả kháng là một điều khá cần thiết. Nhất là đối với những hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

d. Điều khoản về Phương thức và thời gian thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Sau khi có sự thỏa thuận về giá, các bên thực hiện thỏa thuận tiếp điều khoản về phương thức và thời gian. Lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Có thể thỏa thuận thêm về các biện pháp bảo lãnh nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán. 

đ. Điều khoản về Thời điểm, Địa điểm giao nhận hàng hóa

Thời điểm và địa điểm giao nhận hàng hóa có thể khác nhau tùy từng nhu cầu, hàng hóa và thỏa thuận của các bên. Đây là một điều khoản khá linh hoạt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các loại hàng hóa khác nhau, thời hạn sự dụng dài ngắn mà các bên tiến hành thỏa thuận để thực hiện nghĩa vụ chuyển giao hàng hóa. 

e. Điều khoản về Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên

Ở Điều khoản này thì các bên thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ khi phát sinh quan hệ mua bán hàng hóa. Chẳng hạn như:

Quyền và nghĩa vụ bên bán:

 • Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

 • Trong thời hạn khiếu nại, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

 • Có quyền yêu cầu thanh toán hợp đồng. 

Quyền và nghĩa vụ bên mua:

 • Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

 • Bên mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã thỏa thuận.

f.  Điều khoản về phạt vi phạm

Đối với điều khoản này thì các bên phải dự trù các tình huống có thể xảy ra do vi phạm của các bên ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng. Chẳng hạn như trách nhiệm của bên mua khi không thanh toán, hoặc trách nhiệm của bên bán khi không chuyển giao hàng hóa của hợp đồng.

Việc không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt. Tuy nhiên, mức phạt này không được phép quá 8% phần giá trị của hợp đồng bị vi phạm.

Ngoài ra, các bên có thể quy định chi tiết về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v…

g. Điều khoản về Thời hạn thực hiện hợp đồng:

Thời hạn thực hiện hợp đồng khá quan trọng đối với trường hợp những hàng hóa có giới hạn về thời gian sử dụng, hoặc đáp ứng nhu cầu của các bên. Các bên cần quy định rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và chấm dứt, hoặc những căn cứ phát sinh dẫn đến hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

h. Điều khoản về Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Các bên cần phải quy định về các trường hợp bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Những trường hợp này có thể là xuất phát từ sự thỏa thuận của các bên, sự kiện bất khả kháng, hoặc không đủ khả năng thực hiện hợp đồng. Ở điều khoản này, các bên cần quy định chi tiết, cụ thể các trường hợp để được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bởi nhẽ, nó còn liên quan đến trách nhiệm do vi phạm về việc thực hiện nghĩa vụ. 

Bất khả kháng ở đây nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sự kiện khác tương tự. Khi thuộc trường hợp này, các bên không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện được hợp đồng

i. Điều khoản về Bảo mật thông tin

Thỏa thuận bảo mật thông tin là một dạng thỏa thuận giữa các bên tham gia ký hợp đồng cam kết không tiết lộ các bí mật, thông tin kinh doanh với bất kỳ ai nếu không được sự đồng ý của các bên. Mục đích của thỏa thuận này là nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh, lợi thế về thương mại có tính độc quyền… mà các bên đã bỏ công sức và chi phí để xây dựng.

Việc vi phạm nghĩa vụ này sẽ khiến các bên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước bên bị xâm phạm.

m. Điều khoản về Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Việc xảy ra tranh chấp là điều mà không bên nào mong muốn khi ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

Trên thực tế, Hợp đồng mua bán hàng hóa  là một loại hợp đồng rất đa dạng và tương đối phức tạp. Việc soạn thảo một hợp đồng mua bán chính xác thì phải đòi hỏi người soạn có kiến thức sâu về pháp luật, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán khi soạn thảo và thực thi hợp đồng. Đa phần các doanh nghiệp thường chọn tải những mẫu hợp đồng qua mạng để thực hiện ký kết hợp đồng của mình. Tuy nhiên, rủi ro xuất hiện tranh chấp là rất lớn vì không phải mẫu hợp đồng nào trên mạng cũng phù hợp với loại hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh. Luật sư X xin cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất và chuẩn nhất cũng như tư vấn soạn thảo để phù hợp với nhu cầu và đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên tham gia. 

3. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà của Luật sư X. 

 • Luật sư tư vấn các thủ tục pháp lý phục vụ Soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa cho quý khách hàng, giải đáp những thắc mắc về thủ tục hành chính cho khách hàng.

  • Tư vấn về giao dịch, đàm phán Hợp đồng mua bán hàng hóa

  • Tương tác để đưa ra những điều khoản pháp lý hợp lý trong hợp đồng.

  • Giúp quý khách hàng nắm được quy định pháp luật hiện hành trong mua bán, giao dịch và quy trình thực tế tại các văn phòng công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

  • Tư vấn toàn bộ các loại thuế phí khách hàng phải nộp khi mua bán hàng hóa

  • Tư vấn các trường hợp khách hàng được miễn các loại thuế, phí và cách giảm thuế.

 • Luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa hoàn chỉnh và bàn giao kết quả cho khách hàng. Luật sư X sẽ hỗ trợ và bàn giao tới tận tay quý khách để hoàn thiện dịch vụ pháp lý của mình. 

4. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi doanh nghiệp được gì?

Việc lựa chọn một văn phòng luật sư trong tổng số rất rất nhiều văn phòng luật sư buộc bạn phải tự tìm ra cho mình lý do tại sao lại lựa chọn văn phòng đó. Với Luật sư X, đến với chúng tôi, Khách hàng sẽ được: 

 • Cam kết bảo mật mọi thông tin, giữ kín thông tin khách hàng, nội dung hợp đồng…
 • Tránh những rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình soạn thảo hợp đồng do không nắm rõ các quy định pháp luật, dẫn đến trường hợp có thể bị  khởi kiện
 • Kinh nghiệm xử lý các vụ kiện vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự là yếu tố quan trọng giúp cho mỗi luật sư phát hiện được những hạn chế  pháp lý trong những điều khoản trong hợp đồng
 • Tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý đảm bảo đúng thời hạn theo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ

Với kinh nghiệm lâu năm về soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, thương mại, doanh nghiệp,… Luật sư X xin cung cấp dịch vụ Soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa nhanh nhất, chuẩn nhất và giá thành hợp lý nhất. 

Quý khách vui lòng liên lạc theo số máy: 0833.102.102 để được về hỗ trợ dịch vụ:

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

 

 

Từ khóa: ,