soạn hợp đồng mua bán hàng hóa

dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Mua bán hàng hóa là một giao dịch dân sự rất phổ biến trong đời sống. Tuy nhiên, không phải giao dịch dân sự mua bán hàng hóa nào cũng cần phải soạn thảo hợp đồng. Chỉ với những giao dịch có giá trị lớn và đối tượng thường là thực hiện giao dịch thương mại là thương nhân thì hợp đồng mua bán mới được chú trọng vì lúc này quyền và lợi ích của các bên dễ bị xâm phạm và giá trị hợp đồng lớn dễ xảy ra

22 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp