soạn thảo hợp đồng

luật sư tranh tụng hình sự, luật sư bào chữa

Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp

Nếu như ở thành thị, việc thuê đất kinh doanh khá phổ biến thì ở nông thôn lại khá phát triển việc thuê đất với mục đích phát triển nông nghiệp. Bởi giao dịch này là giao dịch cho thuê đất nông nghiệp, nên chủ thể ký kết hợp đồng ở đây thường là những người dân chưa nắm rõ được nhiều về quy định của pháp luật và họ dễ bị gặp rủi ro khi ký kết, quyền và lợi ích dễ bị xâm phạm. Quá trình soạn thảo

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư đất đai
Dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng giao dịch dân sự

Dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng giao dịch dân sự

Để thỏa mãn các nhu cầu buộc các chủ thể phải tìm đến với nhau thông qua các hợp đồng và trong quan hệ hợp đồng phải có sự tự do ý chí của các chủ thể. Hợp đồng được các lập sẽ hình thành mối liên hệ pháp lí giữa các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng, mối liên hệ pháp lí này được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước. Từ xưa tới nay, lời chào cao hơn mâm cỗ, thước đo văn hóa và trình

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư dân sự