Sống thử có vi phạm pháp luật không?

Sống thử có vi phạm pháp luật không?

Sống thử có vi phạm pháp luật không?

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc sống thử là một hiện tưởng rất phổ biến của giới trẻ. "Sống thử" có cả những mặt tích cực và mặt hạn chế. Dưới góc độ pháp lý, nhiều câu hỏi được đặt ra rằng: "Sống thử có vi phạm pháp luật không?" Hãy cùng Luật sư X tìm kiếm câu trả lời trong bài viết sau đây. Căn cứ: Luật hôn nhân và gia đình 2014 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự