Sử dụng từ “nhất”

Sử dụng từ “nhất”, “số một” trong quảng cáo phạt đến 50 triệu đồng!

Luật quảng cáo quy định rất rõ những nguyên tắc chung khi nhà sản xuất, nhà phân phối sử dụng phương tiện truyền thông quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, Không phải thích quảng cáo như thế nào cũng được. Có những sản phẩm, nhằm tăng sự tin đậy của khách hàng mà người quảng cáo tự ý để thêm những cụm từ "số 1 Việt Nam", hat "tốt nhất'. Theo quy định, đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp