Tác phẩm phái sinh là gì?

Tác phẩm phái sinh là gì?

Trong thời đại công nghệ phát triển, các tác phẩm văn hóa nghệ thuật được truyền tải rộng rãi đến công chúng thông qua internet và công nghệ khác, đi kèm đó là việc mọi người có thể sao chép, làm lại tác phẩm đó. Một trong những hình thức phổ biến tạo nên một tác phẩm khác từ tác phẩm gốc mà chúng ta hay gặp và được pháp luật  là tác phẩm phái sinh. Vậy tác phẩm phái sinh là gì?   Căn