Tài sản đang thế chấp có được tặng cho hay không?

Tài sản đang thế chấp có được tặng cho hay không?

Thế chấp tài sản là một trường hợp đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ. khi bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ thì bên nhận thế chấp có quyền đưa tài sản vào kê biên và xử lý khoản nợ. Vậy, nếu người thế chấp có nhu cầu tặng cho tài sản đang thế chấp cho người khác thì có quyền này hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự