Tài sản nhờ người khác đứng tên

Tài sản nhờ người khác đứng tên có lấy lại được không?

Tài sản nhờ người khác đứng tên có lấy lại được không?

Hiện nay, tài sản của một người nhưng do người khác đứng tên rất nhiều, và các tranh chấp xảy ra đối với vấn đề liên quan đến việc ai là chủ sở hữu của tài sản đó. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này nhé! Căn cứ pháp luật: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung: Theo quy định tại Điều 166 BLDS 2015 quy định về quyền đòi lại tài sản như sau: Điều 166: Quyền đòi lại tài sản: 1. Chủ sở

16 Tháng Mười Hai 2019| Kiến thức luật dân sự