Tại sao phải đăng ký website với bộ công thương?

Tại sao phải đăng ký website với bộ công thương?

Đăng ký website với Bộ Công thương là một trong những việc mà các thương nhân hoặc những người có mong muốn kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử cần thực hiện. Vậy tại sao phải đăng ký website với Bộ Công thương? Căn cứ pháp lý:  Thông tư số 47/2014/TT-BCT Nghị định 185/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Website là gì? Đối tượng thông báo website với bộ công thương là

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp