Tem phụ là gì

Tem phụ là gì

Tem phụ là một loại tem nhãn được dán chắc chắn trên hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết về hàng hóa. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Nghị định số 43/2017/NĐ - CP quy định về nhãn hàng hóa. Nội dung tư vấn: 1. Tem phụ là gì?  Tem phụ là một loại tem nhãn được dán chắc chắn trên hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm để thể hiện các thông

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp