Thai nhi có phải là con người không?

Thai nhi có phải là con người không?

Thai nhi có phải là con người không?

Ở Việt Nam, hàng năm có 1,2 tới 1,6 triệu trẻ em được sinh ra. Nhưng bên cạnh đó có có tới 500 ngàn tới 700 ngàn ca nạo phá thai được diễn ra. Tức cứ 2 trẻ em được sinh ra thì có 1 bào thai bị tước bỏ. Điều đáng buồn hơn nữa, trong tổng số hàng trăm ngàn vụ phá thai đó, tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên chiếm tới gần 20%. Đó chỉ là những con số thống kê được công báo, nhưng trong thực tế tình

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự