thay đổi đăng kí kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Đông Anh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Đông Anh

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn luôn đứng trước thách thức phải đổi mới, sáng tạo để đem đến những giá trị mới cho khách hàng và không lâm vào cảnh tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Trong đó, một số sự thay đổi về máy móc thiết bị, cách thức bán hàng hoặc thay đổi trong cơ cấu đội ngũ nhân sự thì doanh nghiệp không cần phải thông báo cho cơ quan có thẩm

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP" Ngày 16 tháng 05 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP". Kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2019,

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “VĂN PHÒNG GIAO DỊCH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THANH NGA”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THANH NGA" Ngày 17 tháng 06 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THANH NGA" Kể từ ngày 17

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG, NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG, NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH" Ngày 26 tháng 07 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "Công ty cổ phần công nghệ cao phát triển công, nông nghiệp Thái Bình

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM" Ngày 26 tháng 07 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM" Kể từ ngày 26 tháng 07 năm 2019, CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM sẽ chính thức

18 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TÂN HƯNG”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TÂN HƯNG" Ngày 30 tháng 07 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TÂN HƯNG" Kể từ ngày 30 tháng 07 năm

18 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp