THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG, NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG, NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH" Ngày 26 tháng 07 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "Công ty cổ phần công nghệ cao phát triển công, nông nghiệp Thái Bình

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp