THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN FATUCO”

đăng ký kinh doanh

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN FATUCO”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN FATUCO" Ngày 03 tháng 06 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY CỔ PHẦN FATUCO". Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2019, CÔNG TY CỔ PHẦN FATUCO sẽ chính thức được phép kinh

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp