THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM”

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM" Ngày 26 tháng 07 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM" Kể từ ngày 26 tháng 07 năm 2019, CÔNG TY TNHH SOFTDY VIỆT NAM sẽ chính thức

18 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp