THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “VĂN PHÒNG GIAO DỊCH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THANH NGA”

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “VĂN PHÒNG GIAO DỊCH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THANH NGA”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THANH NGA" Ngày 17 tháng 06 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG THANH NGA" Kể từ ngày 17

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp