Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?

Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?

Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?

Việc vay vốn tại ngân hàng thường đi kèm với các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ, tránh rủi ro. Một trong những biện pháp bảo đảm được chọn là thế chấp tài sản. Trong nhiều trường hợp tài sản đã vay thế chấp lần đầu tại ngân hàng thì có được thế chấp tài sản này tại các ngân hàng khác cho mục đích vay vốn hay không? Tham khảo bài viết sau để biết được đáp án của vấn đề này. Căn

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự