Thế nào là mất năng lực hành vi dân sự?

Thế nào là mất năng lực hành vi dân sự?

Thế nào là mất năng lực hành vi dân sự?

Để đáp ứng các nhu cầu trong đời sống, mỗi cá nhân phải không ngừng tham gia các mối quan hệ xã hội trong đó có các giao dịch dân sự. Nhằm đảm bảo sự ổn định và trật tự trong quá trình thiết lập và thực hiện các giao dịch dân sự, hướng tới việc thực hiện lợi ích cho các chủ thể tham gia cũng như lợi ích chung toàn xã hội, không phải bất cứ cá nhân nào cũng có quyền tham gia vào các giao dịch dân

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự