Thế nào là thuế gián thu?

Thế nào là thuế gián thu?

Thuế là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Chúng ta thường nghe cụm từ thuế gián thu. Vậy hiểu như thế nào về thuế gián thu? LSX sẽ chia sẻ cho khách hàng những thông tin về thuế gian thu qua bài viết này. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn: 1. Khái niệm thuế gián thu Thuế gián thu là khoản thuế mà chính phủ đánh vào hàng hóa và dịch vụ để tạo

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp