Thời hạn nộp thuế môn bài 2019

Thời hạn nộp thuế môn bài 2019

Luật pháp quy định các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế. Một trong những loại thuế mà chủ thể kinh doanh phải nộp là thuế môn bài hay lệ phí môn bài. Bên cạnh việc nộp đúng số tiền thuế mà luật quy định thì người thực hiện việc kinh doanh còn phải đảm bảo thời hạn nộp thuế. Vậy thời hạn nộp thuế môn bài 2019 là thời điểm nào? Bài viết dưới

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp