Thời hạn nộp thuế môn bài của doanh nghiệp

Thời hạn nộp thuế môn bài của doanh nghiệp

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí theo quy định pháp luật cho Nhà nước, như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...Trong đó, thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một trong những lệ phí phải đóng của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ cung cấp cho bạn về thời hạn nộp thuế môn bài của doanh

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp