Thời hạn tạm giữ phương tiện gây tai nạn giao thông là bao lâu?

Thời hạn tạm giữ phương tiện gây tai nạn giao thông là bao lâu?

Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra, chủ phương tiện gây tai nạn đã đem xe bỏ trốn, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra và khắc phục thiệt hại. Để tránh tình huống này, pháp luật đã có quy định về việc tạm giữ xe gây tai nạn để tiến hành điều tra, xác minh. Vậy thời hạn tạm giữ xe gây tai nạn giao thông là bao lâu? LSX

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính