Thời hiệu khởi kiện khi chia thừa kế đất đai

Thời hiệu khởi kiện khi chia thừa kế đất đai

Bộ luật dân sự 2015 ra đời có những ưu điểm nhất định trong đó có vấn đề liên quan đến thời hiệu. Theo đó, Tòa án sẽ không được từ chối thụ lý vụ án vì lý do "hết thời hiệu khởi kiện". Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X! Căn cứ: Bộ Luật dân sự 2015 Luật đất đai 2013 Nội dung tư vấn 1. Thời hiệu khởi kiện là gì?  Thời hiệu khởi kiện nó thời hạn mà chủ thể được quyền

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế