Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Sinh hoạt đảng là một hoạt động quan trọng giúp cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không làm những điều mà Điệu lệ Đảng cấm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà đảng viên phải chuyển nơi ở, nơi công tác hoặc học

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính