Thủ tục giải thể công ty tại Huyện Hoài Đức

Thủ tục giải thể công ty tại Huyện Hoài Đức

Theo thống kê của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì trong 8 tháng đầu năm 2019, Đồng bằng Sông Hồng là khu vực có số lượng doanh nghiệp chờ giải thể lớn nhất với 9.279 doanh nghiệp, chiếm 36,1%; tiếp đến là khu vực Đông Nam Bộ có 7.422 doanh nghiệp, chiếm 28,8%. Như vậy huyện Hoài Đức cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi cũng có nhiều doanh nghiệp giải thể

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp