Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, nước ta là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực do đó nền kinh tế ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Một trong những hình thức đầu tư phổ biến của các nhà đầu tư nước ngoài là thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là công ty FDI. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các nhà đầu

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp