thu hồi căn cước công dân

Khi nào thì bị tạm giữ/thu hồi căn cước công dân?

Là một loại giấy tờ tùy thân cần thiết, Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân thường nên phải mang theo bên mình. Tuy nhiên, có một số trường hợp, khi "chủ nhân" của nó đã không còn có thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng trong 1 khoảng thời gian thì sẽ thực hiện tam giữ/thu hồi căn cước công dân. Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật căn cước công dân 2014 Nội

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính