Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Công thương mới nhất

khuyến mãi

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Công thương mới nhất

Những chương trình khuyến mại góp phần thu hút người tiêu dùng, tăng mức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu muốn thực hiện chương trình khuyến mại thì doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với Sở công trước khi triển khai tại địa điểm dự kiến. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Công thương mới nhất để tham khảo. Căn cứ: Luật

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính