Thủ tục đăng ký kinh doanh

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Trên thực tế chỉ ra rằng người Việt Nam có mức độ tiêu thụ rượu bia hàng đầu thế giới và đương nhiên kinh doanh rượu vẫn là ngành có cơ hội sinh lời rất cao. Qua đây, để giúp những ai đang có ý định kinh doanh bán lẻ rượu, chúng tôi sẽ nêu lên những điều mà các chủ cơ sở kinh doanh phải lưu ý khi thực hiện thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu và hỗ trợ dịch vụ này. Căn cứ: Luật doanh nghiệp