Thủ tục đăng ký vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được đăng ký thành lập khá phổ biến. Tuy nhiên, vấn đề về đăng ký vốn điều lệ như thế nào, bao nhiêu là đủ là một vấn đề khá khó khăn, nhất là những chủ sở hữu không nắm rõ quy định pháp luật. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2014; Luật đầu tư năm 2014; Nội dung tư vấn: 1. Vốn điều lệ công ty cổ

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp