Thủ tục để lập di chúc

Thủ tục để lập di chúc

Viết di chúc định đoạt tài sản của mình là quyền của người lạp di chúc. Tuy nhiên, để có một bản di chúc có hiệu lực pháp luật thì phải thực hiện viết di chúc một cách "đúng luật". Vậy làm thể nào để viết di chúc đúng luật. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X để hiểu rõ hơn về thủ tục lập di chúc Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014 Luật dân sự 2015 Luật Công chứng

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự