Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại huyện Đông Anh

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại huyện Đông Anh

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại huyện Đông Anh

Có rất nhiều lý do dẫn tới việc doanh nghiệp bị giải thể. Đa số các doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh và giải thể vì lý do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dẫn tới thua lỗ. Bên cạnh đó cũng có không ít doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Để doanh nghiệp thực sự chấm dứt hoạt động và giải thể thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính