Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Thị xã Sơn Tây

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Thị xã Sơn Tây

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp