Thủ tục lập di chúc tại phòng công chứng theo quy định pháp luật

Thủ tục lập di chúc tại phòng công chứng theo quy định pháp luật

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, để di chúc có hiệu lực cần đáp ứng nhiều điều kiện. Trong bài viết dưới đây, Luật sư X xin tư vấn về thủ tục lập di chúc tại phòng công chứng theo quy định pháp luật. Căn cứ: Bộ luật Dân sự năm 2015 Luật Công chứng năm 2014 Nội dung tư vấn 1. Tại sao nên lập di chúc tại

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự