Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Bảo hiểm y tế tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội của Nhà nước ta. Mặc dù lợi ích được hưởng từ bảo hiểm y tế tự nguyện rất cao nhưng không phải ai cũng muốn mua loại bảo hiểm này. Bởi lẽ, họ chưa thật sự hiểu về bảo hiểm y tế tự nguyện là gì cũng như thủ tục để mua loại bảo hiểm này. Bài viết của  Luật sư X sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề trên. Căn cứ: Luật Bảo hiểm y

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự