Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Gia Lâm

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Huyện Gia Lâm là một huyện nhỏ ven đô của Hà Nội, nhưng đang nỗ lực phấn đấu để trở thành quận trong năm 2020. Với những nỗ lực của mình, huyện nhỏ này đã và đang thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp đăng kí thành lập mới thì cũng có nhiều doanh nghiệp phải đăng kí tạm ngừng kinh doanh. Điều này không khó hiểu do sự biến động

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính