Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Thị xã Sơn Tây

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Thị xã Sơn Tây

Theo thống kê năm 2018 thì ở nước ta có 63525 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong tổng số 212496 doanh nghiệp (chiếm gần 3/10 tổng số doanh nghiệp, gần ½ so với số lượng doanh nghiệp mới được thành lập) - đây là một con số khá lớn. Tuy nhiên, nếu xét khía cạnh nào đó thì việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chưa chắc đã là một điều xấu. Dừng lại để bước tiếp, tạm ngưng lại một thời gian để

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp