Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Quận Ba Đình

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Quận Ba Đình

Doanh nghiệp muốn phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh thì không có cách nào khác là thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Mỗi một loại hình đều có vai trò khác nhau. Nếu doanh nghiệp muốn đơn vị phụ thuộc của mình, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền thì nên lựa chọn thành lập chi

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp