Thủ tục thành lập công ty tại Quận Ba Đình

Thủ tục thành lập công ty tại Quận Ba Đình

Tên gọi Ba Đình xuất phát từ chiến khu Ba Đình của cuộc khởi nghĩa Ba Đình diễn ra từ năm 1886 – 1887 và xuất hiện từ năm 1959 và được coi là một trong tám khu phố nội thành của Hà Nội. Năm 1981 khu phố Ba Đình này được đổi tên thành Quận Ba Đình như hiện nay. Do điều kiện tự nhiên cũng như vị trí địa lý thuận lợi như vậy, đã tạo điều kiện để nơi đây trở thành một trong những địa điểm được “nhiều

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp