Thủ tục thành lập công ty vệ sinh nhà cửa

Thủ tục thành lập công ty vệ sinh nhà cửa

Hoạt động đăng kí thành lập doanh nghiệp là một công cụ quản lí kinh tế vĩ mô của nhà nước, đồng thời là một phương tiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân. Thực tiễn cho thấy, hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh với thủ tục thành lập đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém. Vậy, thành lập công ty vệ sinh nhà cửa có nằm trong số những trường hợp

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp