Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Thanh Trì

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Thanh Trì

Thay đổi đăng kí kinh doanh là thủ tục mà các doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi muốn sửa đổi, bổ sung một hay nhiều nội dung đăng ký doanh nghiệp (ví dụ: tên doanh nghiệp, trụ sở doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên,…) để phù hợp với việc phát triển kinh doanh. Thế nhưng, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ những quy định pháp luật liên

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp