Thủ tục thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

Thủ tục thay đổi giám đốc chi nhánh công ty

Thay đổi giám đốc chi nhánh, nghe qua thì đơn giản, chỉ việc hai bên trao đổi kèm theo một số điều kiện, hợp đồng là xong. Tuy nhiên, giám đốc là một chức vụ rất quan trọng trong cơ cấu công ty, có thể đại diện cho công ty thực hiện hàng tá công việc trong công ty, với đối tác hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, việc thay đổi cần phải được chú trọng. Luật sư X xin cung cấp cho bạn thủ tục

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp