Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử( HĐĐT) là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Vậy thủ tục để phát hành hóa đơn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp