Thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

Thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

Thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

Trong một số vụ việc dân sự, kết luận giám định tư pháp có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến phán quyết của Toà án. Do đó, đương sự trong vụ việc có quyền yêu cầu Toà án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định trong trường hợp Toà án từ chối yêu cầu trên. Nhưng thông thường, đương sự trong các vụ việc dân sự thường ít sử dụng quyền lợi trên vì không nắm rõ trình tự trưng cầu giám định.

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự