Thủ tục xin cấp phép xả nước thải cho nhà hàng

Thủ tục xin cấp phép xả nước thải cho nhà hàng, quán cơm

Nước là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của loài người. Dù cho nước chiếm tỷ lệ tới hơn 70% trên bề mặt trái đất, tuy nhiên không vì vậy mà mọi người được phép sử dụng nước một cách bừa bãi. Việc bảo tồn, gìn giữ và cải thiện nguồn tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp bách đối với toàn thế giới trong xã hội công nghiệp hiện đại ngày nay. Vì lẽ đó, trước nguy cơ những cơ sở kinh doanh nhà hàng,

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp