thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Trong hệ thống pháp luật dân sự, thừa kế là một trong những chế định pháp luật có vai trò quan trọng về việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người thừa kế của họ. Điều này đã được minh chứng bởi từ pháp luật của xã hội phong kiến đến nay, thừa kế luôn được các nhà làm luật cân nhắc, xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp tuỳ từng thời kỳ của xã hội. Vậy thừa kế theo pháp luật là

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế